Klinikken holder sommerlukket fra d. 22. juli-4. aug. 2024 HUSK RECEPTFORNYELSE FØR VORES FERIE!!


Behandling med vanedannende medicin kræver særlige forhold.


Klinikken følger påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Personligt fremmøde kræves som udgangspunkt ved receptfornyelse af vanedannende/afhængighedsskabende medicin. Det tilstræbes at begrænse brugen af afhængighedsskabende medicin og det må forventes, at vi er særdeles restriktive mht. receptfornyelser. Af erfaring ved vi, at det kan give anledning til frustrationer, at man skal møde op, når man fx har meget ondt, men vi beder om forståelse for at vi følger gældende retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der vil ved hver receptfornyelse blive taget stilling til om der kan trappes yderligere ned eller måske helt ud af medicinen. Der må bæres over med flere uddybende spørgsmål i forbindelse med kontakt til klinikken i den forbindelse. Det skyldes et skærpet tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, således at det efterfølgende kan dokumenteres, at opstart og evt. fortsat behandling er foretaget ud fra en grundig vurdering af den enkelte patients behov og helbredsforhold.

/ maj 2024