For at kunne læse e-mails fra os, bestille tider på nettet, sende e-mails til lægerne og forny recepter på fast medicin er det nødvendigt med et brugernavn og en adgangskode. Man kan kun blive tildelt brugernavn og adgangskode ved at kontakte klinikken på telefon eller ved fremmøde.

Hvis vi tildeler brugernavn og adgangskode bliver de sendt til din e-mailadresse.

Jeg har glemt mit brugernavn og adgangskoden.

-Gå tilbage til e-mailkonsultation og klik på en vilkårlig læge. På e-mailkonsultationssiden skal du klikke på ”Har du glemt din adgangskode klik her”. Du får så med det samme sendt en e-mail med dit brugernavn og adgangskoden.

Jeg er blevet tildelt en kode fra klinikken men kan ikke få den til at fungere.

Prøv at se nøje på koden 0(nul) og o(lille o) og O (store O) ligner hinanden. l (lille L) og I (store i) kan med visse skrifttyper se identiske ud. Kan du trods dette ikke få det til at fungere, så kontakt os telefonisk og få et nyt brugernavn og ny adgangskode.

Jeg har fået en mail om at der er en e-mail fra lægen, men når jeg logger på kan jeg ikke se mailen.

Check at der ikke er andre familiemedlemmer, der er registreret med den samme e-mailadresse, typisk en ægtefælle eller et barn. Der skal tildeles et brugernavn og adgangskode for hvert cpr.nr. Hvis dit barn eller ægtefælle ikke har fået tildelt en kode kan de oprette sig selv som ovenfor beskrevet – eller de kan tildeles en kode fra klinikken.

Hvis du oplever problemer ud over dem der står ovenfor vil vi meget gerne orienteres, så vi kan forbedre servicen.